TERIMA KASIH KERANA MELAYARI DERMAGA BM STPM --- MOGA-MOGA MEMPEROLEH MANFAAT - ANDA DIIZINKAN UNTUK MEMUAT TURUN DOKUMEN [KEBANYAKANNA DALAM FORMAT PDF] YANG DIINGINI ... SEBELUM ITU, SILALAH MENDAFTAR SEBAGAI AHLI/RAKAN TINGKATAN ENAM - LALUAN PALING MURAH DAN PALING MUDAH KE UNIVERSITI AWAM - PASTINYA ANDA TIDAK INGIN KETINGGALAN DAN KERUGIAN SELAMAT HARI KEMERDEKAAN DAN HARI MALAYSIA 2023: "MALAYSIA MADANI: TEKAD PERPADUAN, PENUHI HARAPAN"

BUKU KURANG, MEMBACA PUN KURANG?

DALAM Berita Minggu hari ini (29 November 2009), pada halaman 19, dilaporkan bahawa Timbalan Menteri Pelajaran, YB Dr. Mohd Puad Zarkhashi melahirkan rasa terperanjat kerana lebih daripada 54.3% rakyat negara ini membaca bahan bacaan kurang daripada tujuh halaman sahaja dalam sehari. Beliau juga turut melahirkan rasa kurang senang akan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) yang menerbitkan 16,044 judul buku sahaja sepanjang tahun lalu (2008). Menurutnya, penerbit buku di Malaysia seharusnya menerbitkan 27,000 judul buku setahun bagi menampung keperluan 27 juta orang rakyat Malaysia sekarang.
.
2. Wacana Saya berpendapat bahawa menteri tersebut wajar berasa terperanjat dengan keadaan tersebut, tetapi pada masa yang sama, beliau harus mengakui bahawa demikianlah tahap kegemaran membaca rakyat Malaysia, dan sepatutnya beliau tidak harus terkejut, kerana hal itu sudah lama berlaku.
.
3. Wacana Saya terfikir-fikir tentang rasional Timbalan Menteri Pelajaran itu mengaitkan kurangnya tabiat suka membaca dengan kurangnya penerbitan buku di Malaysia. Secara sepintas lalu, jumlah 16,044 judul buku yang diterbitkan oleh DBP, tidak termasuk judul buku yang diterbitkan oleh penerbitan swasta dan penerbitan di universiti, dan buku import, sudah cukup banyak sekiranya ingin dibaca oleh penduduk Malaysia.
.
4. Agaknya, dalam masa berapa lamakah seorang ulat buku dapat menghabiskan jumlah itu? Berapa peratuskah pembaca yang dapat membaca empat judul buku seminggu, atau 16 judul buku sebulan, atau 192 judul buku setahun? Mungkin Perpustakaan Negara Malaysia dan perpustakaan lain, termasuk perpustakaan di institut pengajian tinggi dan perpustakaan sekolah, dapat memberi jawapannya.
.
5. DBP yang menerbitkan buku tentang bahasa, kesusasteraan dan akademik pernah mendedahkan bahawa kebanyakan buku dicetak dalam lingkungan 3,000 naskhah sahaja, dan kebanyakannya tidak habis terjual di kedai buku dan di kedai DBP sendiri. Hal ini menunjukkan bahawa buku tidak dibeli oleh orang awam. Mungkin ramai yang membaca buku di perpustakaan, tetapi jumlah bacaannya dapat diukur daripada jumlah pinjaman sesuatu judul buku.
.
6. Oleh itu, harus dibuat kajian yang sepatutnya untuk menentukan faktor kurangnya tahap pembacaan dalam kalangan masyarakat kita, sama ada kekurangan bahan bacaan atau sikap rakyat yang memang tidak suka membaca. Kalau kita ke stesen bas, kereta api, LRT atau Komuter, dan menaiki kenderaan tersebut, berapa keratkah dapat kita lihat penumpangnya sedang membaca apa-apa bahan bacaan, berbanding dengan jumlah yang leka melayan telefon bimbit, terutamanya dalam kalangan remaja?
.
7. Sekiranya 50% atau lebih masyarakat negara kita mendakwa sudah membaca semua buku yang diterbitkan, dan oleh sebab kurangnya atau tiadanya buku baharu di pasaran, menyebabkan mereka mula muak untuk terus membaca, maka hal itu akan membenarkan kaitan antara kurangnya bahan bacaan dengan kurangnya tabiat membaca. Jika sebaliknya yang ditemukan, jelaslah bahawa jumlah buku lebih banyak daripada pembaca.
.

BUKAN "MERBAHAYA" TETAPI 'BERBAHAYA"

MASIH banyak pengguna bahasa Melayu yang keliru ketika menggunakan kata terbitan atau kata berimbuhan. Contoh yang ketara ialah penggunaan imbuhan dalam perkataan *merbahaya.

Bentuk itu tidak tepat kerana dalam bahasa Melayu tidak wujud imbuhan *mer-. Yang sesuai ialah ber-. Kamus Dewan Edisi Keempat (2005) ada menyenaraikan perkataan merbahaya, tetapi dirujukkan sebagai marabahaya, yang bermaksud "bermacam-macam bencana atau bahaya". Dengan maksud itu, merbahaya atau marabahaya ialah kata nama, sedangkan berbahaya ialah kata kerja.

Maksud ber- dalam situasi ini ialah “ada” atau “mempunyai”. Dengan hal yang demikian, berbahaya bermaksud “boleh mendatangkan bahaya” atau “dalam bahaya”. Oleh itu, gunakanlah perkataan berbahaya.


Satu contoh lagi ialah *pergerakkan. Imbuhan *per-...-kan juga tiada dalam bahasa Melayu. Yang ada ialah pe-...-an dan per-...-an. Jika digunakan pe-...-kan, yang terhasil ialah *pegerakan. Bentuk ini salah juga. Oleh itu, bentuk yang betul ialah pergerakan

HUKUM D-M

UNTUK memastikan bahawa binaan frasa nama adalah betul, kita hendaklah menyusunnya secara “hal yang hendak diterangkan” (inti atau fokus) mendahului “hal yang menerangkan” (penerang atau cerita). Susunan ini dikenali sebagai Hukum D-M, yang bermaksud “diterangkan dan menerangkan”, iaitu D= diterangkan, dan M= menerangkan.
.
Sekiranya susunan itu terbalik, binaan frasa tersebut dianggap tidak tepat. Contoh penggunaan yang salah adalah seperti yang berikut:
.
 • *mini bas
 • *goreng pisang
 • *cili sos
.

Adakah kita menaiki mini? Tidak, kita menaiki bas. Kita tidak makan goreng, tetapi makan pisang. Kita tidak menggunakan cili, tetapi menggunakan sos. Perkataan mini, goreng, dan cili hanyalah penerang jenis bagi bas, pisang, dan sos. Oleh itu, kita menaiki bas mini (bas kecil), makan pisang goreng (pisang yang digoreng), dan menggunakan sos cili (sos yang dibuat daripada campuran cili).
.
Demikian juga halnya dengan *Ahmad Restoran, atau *Kim Klinik. Untuk makan kita pergi ke restoran, bukan ke Ahmad. Bagi mendapatkan rawatan kita pergi ke klinik, bukan ke Kim. Ahmad dan Kim hanya penerang bagi nama restoran dan klinik. Dengan yang demikian, bentuk yang betul ialah Restoran Ahmad dan Klinik Kim.
.
Namun demikian, jika dikatakan kita hendak ke rumah Kim Klinik, frasa ini boleh diterima kerana kita mahu ke rumah Kim yang digelar Kim Klinik, kerana Kim memiliki klinik. Hal ini dikatakan demikian kerana intinya (hal yang hendak dicakapkan) ialah Kim, dan penerangnya ialah Klinik.
.
Walaupun begitu, terdapat beberapa frasa yang digunakan sekarang bertentangan dengan hukum D-M. Hal ini dianggap kecualian. Hal ini terjadi kepada frasa yang membawa maksud jawatan, gelaran atau panggilan, serta yang menunjukkan bilangan. Dalam contoh-contoh yang berikut, perkataan yang berhuruf tebal ialah inti.
.
 • Perdana Menteri
 • Ketua Pengarah
 • Naib Yang Dipertua
 • Profesor Khaidir
 • Haji Roslan
 • Mak Cik Maimunah
 • dua ekor ayam 
.

TIADA HURUF "Y" PADA AKHIR KATA

HURUF y” pada akhir perkataan bahasa Inggeris yang dipinjam oleh bahasa Melayu sering dikekalkan oleh segelintir pengguna bahasa Melayu dalam penulisan mereka. Kecenderungan ini merupakan kesalahan bahasa dari aspek ejaan. Hal ini dikatakan demikian kerana dalam bahasa Melayu, huruf “y” bukan huruf vokal, tidak dapat membentuk suku kata, dan tidak boleh wujud pada akhir perkataan.
.
Beberapa contoh yang dapat dikesan antaranya ialah *January dan *February. Dalam bahasa Melayu, “y” hanya boleh hadir pada awal suku kata, seperti dalam perkataan yayasan, bayar, dan kayu. Jika digunakan pada akhir suku kata atau perkataan, bagaimana perkataan berkenaan hendak dibunyikan? Oleh hal yang demikian, ejaan yang betul ialah Januari dan Februari, iaitu “y” digantikan dengan “i”.
.
Penggantian ini melibatkan semua “y” penutup suku kata pada akhir perkataan.
 • lorry - lori
 • memory - memori
Selain itu, terdapat perkataan pinjaman daripada bahasa Inggeris yang mempunyai huruf "y" di tengah suku kata. Huruf "y" itu juga perlu digantikan dengan "i" untuk ejaannya dalam bahasa Melayu.
 • mystic - mistik
 • system - sistem

HURUF "E" ATAU "I", DAN "O" ATAU "U" DALAM KATA PINJAMAN

TERDAPAT perkataan serapan daripada bahasa asing yang ejaan asalnya menggunakan “e” dieja sebagai “i”, dan “o” dieja sebagai “u”. Cara pengejaan tersebut tidak tepat. Perkataan daripada bahasa asing tidak tertakluk kepada 18 pola keselarasan huruf vokal bahasa Melayu. Ejaan asal perkataan tersebut dikekalkan atas dasar kecualian. Oleh itu, banyak ejaan kata pinjaman tertakluk kepada pola kecualian keselarasan huruf vokal.


Perkataan yang terlibat, antaranya ialah bestari dan pendeta yang berasal daripada bahasa Sanskrit, kerap dieja sebagai *bistari dan *pendita. Perkataan lain yang dapat dikesan ialah *anih dan *tulin. Kedua-dua perkataan daripada bahasa Indonesia itu sepatutnya dieja aneh dan tulen. Perkataan daripada bahasa Inggeris, protein dan atlet pula selalu dieja secara salah sebagai *protin dan *atlit.


Selain itu, perkataan yang menggunakan vokal “o” dan “u” juga turut menimbulkan kekeliruan. Antaranya ialah *lakun, *perabut, dan *pamir. Ejaan yang betul ialah lakon, perabot, dan pamer, iaitu ejaan asal dalam bahasa Indonesia.

KATA KLITIK PERLU BERCANTUM DENGAN KATA DASAR

KATA klitik ialah istilah yang digunakan untuk ganti nama singkat. Bentuk ini sering digunakan oleh pengguna bahasa berdasarkan keperluan budaya. Bentuk yang lazim digunakan ialah kau-, -mu, -ku, dan -nya.
.
Bentuk singkat ini tidak boleh berdiri sendiri sebagai perkataan. Oleh itu, ganti nama ini perlu dicantumkan pada kata dasar yang mendahului atau mengikutinya.
.
 • kaubaca
 • kausambut
 • kucari
 • kutulis
 • adikku
 • kepunyaanku
 • keperluanmu
 • laporanmu
 • bukunya
.

Oleh itu, bentuk yang berikut adalah tidak betul:
.
 • *kau baca
 • *kau sambut
 • *ku cari
 • *ku tulis
 • *adik ku
 • *kepunyaan ku
 • *keperluan mu
 • *laporan mu
 • *buku nya

JANGAN LUPA TANDA SEMPANG!

TANDA sempang (-) adalah antara tanda bacaan yang sangat penting dalam penulisan, selain noktah dan koma.
.
Sempang perlu digunakan bagi penulisan kata ganda. Contohnya, lama-lama, setinggi-tinggi, pelabur-pelabur, lintang-pukang, kuih-muih, dan sebagainya. Tanda itu dikekalkan walaupun gandaan itu mengalami pengimbuhan apitan. Contohnya, melama-lamakan, memporak-perandakan, disia-siakan, dan sebagainya.
.
Tanda itu juga perlu digunakan apabila menulis huruf yang bercantum dengan angka dalam satu perkataan. Contohnya, ke-47, 1990-an, 60-an, dan seumpamanya. Oleh hal yang demikian, tidak tepat jika kita menulis bentuk-bentuk tersebut *ke47 atau *ke 47, *1990an atau *1990 an, dan *60an atau *60 an.
.
Selain itu, sempang perlu digunakan untuk mencantumkan huruf kecil dengan huruf besar dalam satu perkataan. Contohnya ialah anugerah-Nya, anti-Amerika, rahmat-Mu, dan beberapa lagi. Ejaan yang selain di atas, seperti *anugerahNya atau *anugerah Nya, *antiAmerika atau *anti Amerika, dan *rahmatMu atau *rahmat Mu, adalah salah.

MENGENALI KATA KERJA TRANSITIF

KATA kerja ialah sejumlah perkataan yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan. Kata kerja transitif ialah perkataan yang digunakan dalam binaan ayat transitif. Kata kerja jenis ini perlu diikuti oleh kata nama atau frasa nama, yang dikenali sebagai objek. Binaan ayat transitif berkenaan dianggap salah sekiranya kata kerja berkenaan tidak diikuti secara langsung oleh objek.
.
Bagaimanakah cara untuk mengenal pasti kata kerja transitif?
.
Menurut Abdullah Hassan & Ainon Mohd dalam buku Tatabahasa Dinamika, cara yang mudah adalah dengan menanyakan “apa”. Sekiranya ada jawapannya, kata kerja yang digunakan itu ialah kata kerja transitif. Contohnya:
.
 • Menaiki apa? Menaiki bas.
 • Memasak apa? Memasak bubur.
.
Perkataan bas dan bubur ialah penyambut perbuatan, atau objek. Dengan hal yang demikian, kata kerja transitif ialah perbuatan yang dilakukan kepada sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain itu ialah objek. Oleh itu, objek ialah “mangsa” perbuatan, atau sesuatu yang terkena perbuatan orang lain.
.
Ayat yang gramatis (tepat atau baku) ialah:
.
 • Shaari menaiki bas.
 • Ibu gemar memasak bubur.
.

Oleh itu, ayat yang berikut adalah salah:
.
 • *Shaari menaiki.
 • *Ibu gemar memasak.
.

Satu lagi kaedah untuk mengenali kata kerja transitif adalah dengan menukarnya kepada bentuk pasif. Kata kerja transitif membawa dan tersandung misalnya masing-masing dapat dipasifkan menjadi dibawa (oleh) dan tersandung oleh. Contohnya dalam ayat:
.
 • Emak membawa adik ke perpustakaan. - Ayat transitif
 • Adik dibawa oleh emak ke perpustakaan. - Ayat pasif
.

 • Kaki datuk tersandung akar. - Ayat transitif
 • Akar tersandung oleh kaki datuk. - Ayat pasif
.

Terdapat kata kerja yang tidak perlu diikuti oleh objek. Kata kerja jenis ini dipanggil kata kerja tak transitif. Kata kerja ini ialah perbuatan yang tidak dilakukan kepada orang atau benda lain. Kata kerja jenis ini tidak dapat dipasifkan.
.

KUIZ INTERAKTIF - SEMESTER 3

Mohon maaf. Kuiz untuk Semester 3 belum disediakan.
KUIZ INTERAKTIF - SEMESTER 1

Kuiz untuk Semester 1 belum disediakan. 
KUIZ INTERAKTIF - SEMESTER 2

Untuk menjawab soalan kuiz interaktif, sila klik pautan yang disenaraikan. 

*Anda boleh menjawab soalan-soalan yang berikut dan menyerahkan jawapannya pada bila-bila masa. Lihat jawapan yang betul yang disediakan selepas jawapan anda diserahkan.A.   MORFOLOGI B.    SINTAKSIS

BAHASA MELAYU YANG KEEMPAT DI DUNIA

BAHASA Melayu yang digunakan pada hari ini berada dalam kedudukan keempat di dunia dari segi penggunaannya.
.
Hal ini dinyatakan oleh Wu Zongyu dalam kertas kerjanya, “Colloquium on Chinese Scholarship on the Malay World 2002” (Dewan Bahasa, Januari 2004: halaman 46). Menurut sarjana ini, bahasa Melayu berada di belakang bahasa Cina, bahasa Inggeris, dan bahasa Sepanyol.
.
Pendapat itu agak memeranjatkan kerana bahasa Melayu yang semakin tiada harga di negara sendiri ini tersenarai dalam empat yang terbesar dari segi penggunaannya. Juga memeranjatkan apabila bahasa Inggeris tidak termasuk sebagai bahasa paling banyak digunakan di dunia.
.
Pengarah The English Company (UK) Ltd., David Graddol, dalam jurnal Sains berjudul “Masa Depan Bahasa” menyatakan bahawa bahasa Benggali, bahasa Tamil dan bahasa Melayu ialah bahasa yang paling pesat berkembang.
.
Dr. Awang Sariyan (2004: Pengarah Jabatan Bahasa di Dewan Bahasa dan Pustaka) menjelaskan bahawa Bahasa Melayu digunakan oleh 300 juta orang. Menurutnya, bahasa Melayu digunakan di Malaysia, Indonesia, Brunei, selatan Thailand, selatan Kemboja, selatan Filipina, Laos dan Vietnam.
.
Selain itu, di Sri Lanka, 60,000 penduduknya turut menggunakan bahasa Melayu, di samping pengajarannya dijalankan di universiti di Perancis, Britain, Belanda, dan Australia (Berita Harian, 28 April 2004).

MENGGUNAKAN KATA SECARA BETUL


GAMBAR yang tertera ialah sebahagian daripada papan peringatan yang diletakkan di beberapa buah taman permainan di Terengganu. Maklumat yang hendak disampaikan adalah jelas. Pengunjung dapat memahaminya walaupun ada yang tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan. Namun demikian, penggunaan bahasa pada bahagian tertentu didapati ada kesilapan dari segi ejaan dan tatabahasa.
.
Kita analisis kesilapan tersebut dan cuba memperbetul semua kesilapan itu satu persatu demi kepentingan bahasa kita.

.
1. Kesalahan dari segi penggunaan imbuhan pada perkataan merosakan.


Perkataan merosakan terhasil daripada kata dasar rosak yang diberi imbuhan me-...-kan. Tiada imbuhan me...-an dalam bahasa Melayu. Oleh itu, huruf k mestilah ada dua, iaitu satu untuk akhir perkataan rosak, dan satu lagi untuk imbuhan -kan yang mengikuti perkataan itu. Dengan hal yang demikian, perkataan itu seharusnya dieja sebagai merosakkan. Satu lagi perkataan ini telah dieja secara betul bagi ikon di hujung sebelah kanan gambar .

2. Kesalahan dari segi ejaan pada perkataan kebawah.


Perkataan kebawah sebenarnya terdiri daripada kata sendi nama ke dan kata arah bawah. Oleh sebab ke bukan imbuhan, tetapi kata sendi nama, maka ke harus direnggangkan atau dijarakkan daripada perkataan bawah, menjadi ke bawah. Hal ini sebenarnya sama seperti perkataan di sini pada hujung baris selepasnya.3. Kesalahan dari segi frasa di atas.


Ejaan frasa di atas betul. Frasa ini betul jika digunakan untuk menunjukkan maksud “sesuatu yang letaknya di bahagian atas (sesuatu yang lain)” seperti di atas meja. Malangnya, frasa di atas dalam ayat ini tidak bermaksud demikian. Hal ini dikatakan demikian kerana perkataan penggunaan dalam frasa di atas penggunaan bukan benda yang ada arah atau ruang atas, dan perkataan atas itu sendiri tidak berperanan sebagai arah. Oleh itu, kata sendi nama di tidak diperlukan; memadai dengan penggunaan kata atas sahaja, menjadi “...risiko atas penggunaan...”.4. Kesalahan dari segi penggunaan perkataan adalah.


Perkataan adalah merupakan kata pemeri, yang sesuai digunakan sebelum kata adjektif (berkenaan sifat sesuatu) dan frasa sendi nama sahaja. Dalam ayat ini, perkataan yang mengikuti kata pemeri itu ialah tanggungan. Perkataan ini ialah kata nama, yang tidak sesuai digunakan dengan adalah. Sekiranya kita ingin mengekalkan penggunaan adalah, lebih sesuai kita tambahkan perkataan dalam selepas kata itu, menjadi “...adalah dalam tanggungan pengguna...” Hal ini wajar demikian kerana perkataan dalam dapat berfungsi sebagai kata sendi nama. Cara lain yang betul, sekiranya tidak mahu menambahkan perkataan dalam, adalah dengan cara membuang perkataan adalah itu.
.
Diharapkan agar kesilapan tersebut tidak mempengaruhi anak-anak yang baru atau sedang belajar untuk menggunakan bahasa secara betul. Marilah kita berhati-hati ketika menggunakan bahasa kebangsaan kita supaya tidak berlaku kesilapan.
.

GURU PROFESIONAL?

SERING kita dengar frasa guru sebagai profesion, profesion keguruan, profesion guru, dan ditambah dengan rangkai kata bidang profesional, daripada mulut masyarakat dan pemimpin, termasuklah pemimpin dalam Kementerian Pelajaran dan Kementerian Pengajian Tinggi. Daripada ungkapan itu, dapat kita simpulkan bahawa "bidang keguruan ialah satu profesion, dan sebagai satu profesion, guru ialah orang profesional".
.
2. Mengikut Kamus Dewan Edisi Keempat, profesion ialah pekerjaan, terutamanya yang memerlukan pelajaran yang tinggi dan latihan khas. Berdasarkan latihan khas yang dijalani oleh bakal guru dan guru sedang berkhidmat, dapatlah kita katakan bahawa bidang keguruan merupakan satu profesion. Oleh itu, pendapat di atas ada benarnya. Hal ini dapat diterima dengan mengetepikan tenaga pengajar yang terdiri daripada guru sandaran tidak terlatih yang diambil berkhidmat di sekolah kerana kekurangan guru terlatih atau untuk menjadi pengganti guru yang bersalin, melanjutkan pelajaran atau bercuti panjang kerana sakit atau berehat.
.
3. Perkataan profesional pula, mengikut kamus yang sama, bermaksud: (i) yang berkaitan dengan bidang profesion, (ii) berasaskan (memerlukan) kemampuan atau kemahiran yang khusus untuk melaksanakannnya, cekap (teratur) dan memperlihatkan kemahiran tertentu, (iii) melibatkan pembayaran dilakukan sebagai mata pencarian, mendapat bayaran, dan (iv) orang yang mengamalkan sesuatu profesion (kerana pengetahuan, kepakaran, dan kemahirannya). Ciri-ciri di atas kelihatan wujud dalam pekerjaan guru. Oleh itu, secara kasarnya, bolehlah diterima anggapan bahawa bidang keguruan bersifat profesional.
.
4. Sekiranya kita perhalus tugas dan tanggungjawab guru di sekolah pada hari ini, masih tepatkah gelaran profeisonal yang diberi kepada golongan guru? Mari kita lihat tanggungjawab asas guru di sekolah. (i) Mengajarkan mata pelajaran mengikut kelulusan akademik atau ikhtisas, di samping mata pelajaran di luar kelulusannya, (ii) membimbing murid dalam bidang kokurikulum, melibatkan sukan, kelab/persatuan, dan pasukan uniform, (iii) menjadi guru tingkatan, (iv) penggubal soalan ujian/peperiksaan, (v) pemeriksa kertas ujian/peperiksaan, (vi) mencatat, merekod, dan membuat laporan hal ujian/peperiksaan, (vii) mengawasi dan menemani murid yang menyertai pelbagai aktiviti di dalam dan di luar sekolah, dan (viii) mengawasi disiplin murid sepanjang masa.
.
5. Isu yang suatu ketika dahulu hangat dibincangkan ialah tugas perkeranian yang terpaksa dijalankan oleh guru di samping tugas hakiki guru. Kesemua lapan tugas asas di atas melibatkan kerja-kerja perkeranian, dengan mengisi pelbagai borang dan laporan yang perlu disiapkan dalam masa yang ditentukan, lalu guru tidak cukup kaki dan tangan menyiapkan tugasan tersebut. Ketika Dato' Seri Mohd Najib Tun Razak menjadi Menteri Pendidikan, isu ini cuba diselesaikan. Namun, sehingga sekarang, guru masih bergelumang dengan pelbagai tugas di luar tugas hakiki. Pada masa yang sama, pihak berkuasa Kementerian Pelajaran dan Jabatan Pelajaran terus mencanangkan bahawa sebagai guru, individu berkenaan harus melaksanakan segala hal yang berkaitan.
.
6. Dengan pelbagai tugas yang dibebankan kepada guru dari semasa ke semasa ini, masihkah layak guru dipanggil sebagai profesional? Ataupun, guru layak dipanggil pekerja am yang perofesional, yang sama taraf dengan kakitangan sokongan di pejabat? Perbezaan guru dengan kakitangan am ialah, guru melaksanakan segala kerja termasuk kerja perkeranian, namun kakitangan am dan sokongan tidak melaksanakan tugas mengajar murid dalam bidang akademik dan kokurikulum.
.
7. Pihak kerajaan kerap melaungkan bahawa bidang keguruan hendak diperkasakan sesuai dengan tugas guru yang semakin berat. Niat kerajaan itu sangat dialu-alukan oleh guru. Namun, kaedah dan pelaksanaannya masih tidak berkesan. Akhir-akhir ini wujud pula Guru Perpustakaan dan Media (Guru Media), Guru Penyelaras Bestari, dan Guru Data, yang dilantikan oleh Jabatan Pelajaran Negeri, dengan pelbagai tugas tambahan yang khusus, dianggap sebagai satu jawatan, seperti Guru Kanan Mata Pelajaran dan Guru Penolong Kanan, tetapi tanpa elaun tambahan. Yang terakhir ini, wujud pula jawatan Guru Akademik Tingkatan 6, yang perlu mengajarkan subjek tidak kurang daripada 16 waktu seminggu, dan sekiranya tidak memenuhi peruntukan waktu itu, perlu mengajarkan mata pelajaran lain walapun tidak berkaitan dengan kelulusan dan bidangnya.
.
8. Untuk memerkasakan guru, supaya guru dapat mendapat hak sebagai guru yang profesional, guru harus diletakkan dalam bidangnya. Guru mungkin sesuai diletakan dalam kategori yang berikut:
 1. Guru Pengurusan
 2. Guru Akademik
 3. Guru Kokurikulum
 4. Guru Kaunseling.
Guru Kategori 4 sudah diwujudkan, dan guru ini sudah berkhidmat mengikut bidang pengajian atau kelulusannya. Oleh itu, isu bagi kategori ini sudah selesai. Guru Kategori 1, Kategori 2 dan Kategori 3 diberi tugas hakiki mengikut kategori itu sebanyak 80%, manakala 20% lagi tugasnya membantu bidang lain. Contohnya, Guru Akademik, harus menumpukan perhatian dalam hal akademik sebanyak 80%, dan membantu tugas guru Kategori 1 atau Kategori 3 sebanyak 20%.
.
Dengan kaedah ini, guru yang pakar dalam bidang tertentu tidak mensia-siakan kepakaran atau kemahirannya dengan menumpukan bidang lain yang di luar kemampuannya. Pepatah Melayu ada mengatakan bahawa hanya jauhari yang mengenal maknikam. Secara tidak langsung, pembahagian tugas dan tanggungjawab begini akan mengurangkan beban minda, kudrat dan waktu guru. Hal ini membolehkah murid mendapat ilmu dan kemahiran daripada guru yang ada kepakaran. Mungkin dengan kaedah ini, guru terletak dalam kategori profesional yang sebenar.
.

MUET TIDAK MESRA PENGAWAS!

HARI ini berlangsung Malaysian University English Test (MUET) edisi hujung tahun 2009 di seluruh negara. Setiap pelajar universiti wajib lulus ujian ini untuk membolehkan mereka memperoleh ijazah.
.
2. Ujian hari ini nampaknya rumit juga. Tidak mudah untuk menulis sepatah kata dalam satu ruangan bagi Bahagian 1, atau menulis frasa yang tidak lebih daripada lima patah kata bagi Bahagian 3. Namun begitu, itulah hakikat yang perlu dihadapi oleh calon-calon ujian ini semenjak format baharu diperkenalkan mulai akhir tahun lalu.
.
3. Satu hal yang harus diambil perhatian oleh Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) ialah pelaksanaan ujian itu. Sekiranya pelajar rumit hendak menjawab soalan, pengawas yang dilantik turut menghadapi kerumitan lain. Waktu ujian yang sangat sendat menyebabkan pengawas bernafas semput.
.
4. Tiga kertas (800/3, 800/4 dan 800/1) yang terpaksa dikendalikan dari pukul 8.00 pagi hingga 12.00 tengah hari sangat menekan pengawas peperiksaan itu. Ruang antara setiap kertas hanya setengah jam. Calon dapat berehat, tetapi pengawas tidak mendapat ruang sedemikian. Setiap kali tamat kertas, pengawas harus mengendalikan urusan mengira kertas jawapan dan membungkus kertas jawapan itu untuk dipos, dan perlu pula menyiapkan urusan untuk kertas selanjutnya. Begitulah yang terjadi sehingga tamat kertas ketiga pada pukul 12.30. Ketika calon sudah pulang, pengawas perlu menyelesaikan urusannya juga. Tambahan lagi sekiranya pusat yang diawasi itu mempunyai lebih daripada satu jenis calon, seperti calon sekolah dengan calon persendirian, dan lebih parah apabila ada calon menumpang.
.
5. Yang terjadi ialah guru pengawas MUET kelaparan. Mereka mengawas peperiksaan dalam keadaan perut berkeroncong. Hal ini berlaku kerana mereka tidak ada ruang untuk makan. Mereka keluar awal dari rumah tanpa sempat menjamah sarapan, dan tidak dapat makan hingga tengah hari. Malangnya, bayaran yang diberikan untuk tempoh ujian selama 4 jam setengah hanya RM40.00! Maksudnya, imbalan itu bernilai tidak sampai RM10.00 untuk satu jam. Bayaran itu pula diterima tiga atau empat bulan kemudian. Ramai yang percaya bahawa sekiranya pengawasan peperiksaan ini dibuka kepada kakitangan kerajaan lain, tidak ada yang sanggup menerima tawaran itu. Sebabnya ialah bayarannya tidak mesra tugas!
.
6. MPM harus mengubah jadual yang sangat ketat itu. Satu kertas harus dijalankan pada waktu petang supaya ruang rehat yang selesa diperoleh pengawas dan calon untuk membereskan urusan masing-masing dengan sempurna. Selain itu, kadar bayaran harus ditingkatkan sesuai dengan keadaan ekonomi sekarang. Bayaran RM40.00 itu sudah ketinggalan zaman!
.

TUNTUTAN BISP BAHASA MALAYSIA WAJAR

UTUSAN MALAYSIA melalui Portal Pendidikan hari ini melaporkan bahawa tuntutan Bayaran Imbuhan Subjek Penting (BISP) untuk guru Bahasa Malaysia telah dibuat oleh golongan guru semasa sesi dialog sempena majlis Perhimpunan Warga Pendidik di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya (PICC), baru-baru ini.


2. Menurut laporan itu, tuntutan dibuat dengan alasan bahawa dalam usaha memartabatkan bahasa Malaysia dan memperkukuh bahasa Inggeris (MBMMBI), peranan penting guru mata pelajaran Bahasa Malaysia tidak boleh dipinggirkan, kerana mereka mengajarkan bahasa yang merupakan bahasa rasmi negara ini.


3. Wacana Saya berpendapat bahawa tuntutan itu tidak mengejutkan dan tidak keterlaluan, malahan wajar. Sudah tiba masanya guru Bahasa Malaysia diberi penghargaan kerana tugas mengajarkan mata pelajaran itu tidak mudah, dan berbeza daripada pengajaran mata pelajaran bukan bahasa. Sepatutnya imbuhan tersebut dipertimbangkan lama dahulu, iaitu ketika guru mata pelajaran Sains dan Matematik serta Bahasa Inggeris menikmati imbuhan tersebut.


4. Kewajaran pemberian imbuhan itu perlu dilihat daripada beban tugas yang terpaksa dipikul oleh guru Bahasa Malaysia (BM), terutamanya di sekolah menengah. Mari kita teliti hal-hal yang berikut:


i. Calon diwajibkan lulus Bahasa Malaysia untuk layak mendapat sijil SPM: Dasar yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran ini merupakan beban besar guru BM yang tidak ditanggung oleh guru bahasa lain dan guru mata pelajaran lain. Peratusan pelajar yang lulus BM merupakan peratusan kelulusan sekolah. Walaupun pelajar cemerlang dalam mata pelajaran lain, mereka tidak dianugerahi sijil kerana gagal BM. Nyatalah bahawa masa depan, nasib dan “nyawa” pelajar terletak dalam tanggungjawab guru BM. Sekiranya ramai pelajar gagal BM, Panitia BM dan guru BM “ditoleh” oleh guru lain, pengurusan sekolah, Pejabat Pelajaran Daerah, Jabatan Pelajaran Negeri, dan Jemaah Nazir Sekolah. Berat sungguh beban itu!


ii. Ruang lingkup tugas guru dalam pengajaran BM: Dalam pengajaran BM, guru harus mengajarkan 4 aspek penting: (1) Penguasaan tatabahasa, (2) Penulisan karangan, (3) Penulisan rumusan, dan (4) Penghayatan Komsas. Guru BM perlu memastikan bahawa semua aspek itu dikuasai pelajar melalui latihan yang berterusan. Oleh itu, guru perlu mengajarkan dan memeriksa latihan aspek-aspek tersebut pada setiap minggu. Perlu diingat bahawa guru BM tidak mengajar satu kelas sahaja, tetapi lazimnya mencapai tiga kelas. Dengan enam waktu seminggu bagi setiap kelas, guru BM mengajar sebanyak 18 waktu seminggu, dan mungkin di sekolah tertentu, ada tambahan mata pelajaran lain, seperti Sejarah atau Geografi, atau sekurang-kurangnya Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, dan Pendidikan Seni Visual. Sekiranya sebuah kelas itu mengandungi 30 orang pelajar, maka guru BM harus memeriksa 360 buah buku latihan yang melibatkan keempat-empat aspek bagi ketiga-tiga kelas tersebut pada setiap minggu. Untuk mengurangkan beban itu, mungkin ada guru BM yang mengurangkan latihan atau pemeriksaan latihan, tetapi akibatnya pelajar kekurangan latihan dan bimbingan.


iii. Tugas koakademik guru BM: Banyak aktiviti koakademik melibatkan bahasa. Oleh itu, yang terlibat ialah guru BM. Mereka perlu bertindak sebagai pembimbing atau jurulatih bagi aktiviti Forum Remaja, Bahas Ala Parlimen, pidato, pertandingan pantun, pertandingan deklamasi sajak, dan berbagai-bagai pertandingan yang muncul dari semasa ke semasa. Kemudian, guru itu perlu mengiringi pelajar ke tempat pertandingan sekiranya diadakan di sekolah lain. Jika menang di peringkat daerah, khidmat mereka perlu dilanjutkan ke peringkat negeri, dan kemudiannya ke peringkat kebangsaan pula. Terdapat juga guru BM yang dilantik sebagai hakim atau juri bagi pertandingan-pertandingan tersebut. Bergegaslah mereka ke sana dan ke sini sehingga musim pertandingan tersebut tamat.


Terdapat Jabatan Pelajaran Negeri yang tidak membenarkan pertandingan dibuat pada waktu persekolahan, terutamanya sebelah pagi. Paling awal waktu dibenarkan adalah pada pukul 10.00 atau 11.00. Jika tidak, pertandingan akan dilaksanakan selepas waktu persekolahan, lazimnya bermula 2.30 atau 3.00 petang. Kadang-kadang dibuat pada hari Sabtu.


Guru BM yang menjadi guru pengiring dan juri pertandingan tidak mendapat apa-apa habuan kerja lebih masa walaupun terpaksa sampai ke rumah lewat petang atau waktu malam kerana dianggap sedang menjalankan tugas rasmi. Sedangkan pada waktu mereka sedang bertugas itu, guru lain dapat berehat di rumah atau bersantai bersama keluarga di pantai, atau menjalankan aktiviti untuk menambahkan pendapatan.


Malangnya, pada hampir hujung bulan, guru BM dan guru lain mendapat gaji yang sama mengikut gred masing-masing. Lebih malang lagi bagi guru BM yang menjadi juri pertandingan, kerap menjadi mangsa tidak senang hati guru pembimbing yang menganggap mereka sepatutnya menang tetapi tidak dimenangkan oleh juri.


Selain itu, seringkali juga guru mata pelajaran lain meminta khidmat guru BM untuk menjayakan aktiviti mereka yang melibatkan aspek kebahasaan.


5. Dengan beban tugas yang luas dan amat berat itu, amatlah wajar guru BM diberi BISP. Guru yang menjadi pembimbing, pengiring dan juri bagi pertandingan koakademik juga wajar diberi ganjaran asas mengikut peringkat pertandingan yang melibatkan mereka.


6. Pemberian imbalan itu rasanya sesuai dengan konsep pentadbiran negara kita sekarang, “Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan”.
.

PELAJAR YANG SERONOK!

"PELAJAR berhak mendapat keseronokan dalam proses pembelajaran mereka," kata Pengarah Pelajaran Negeri Terengganu, Tuan Haji Ariffin bin Haji Embong, dalam pertemuan dengan Pengetua dan Guru SPM dan STPM Peringkat Daerah Dungun di Sekolah Menengah Sains Dungun, pada 15 Oktober 2009 (Khamis), pukul 2.30 petang.
.
2. Menurutnya, guru harus melakukan apa-apa sahaja yang wajar agar dapat menyeronokkan pelajar dalam pembelajaran mereka, yang membolehkan mereka terus selesa belajar dan ingin terus belajar. Tambahnya lagi, guru harus rasa bersalah sekiranya pelajar tidak memperoleh keseronokan.
.
3. Perkataan "seronok" itu mungkin ada perkaitan dengan perkataan "menarik" yang selalu digunakan dalam buku pedagogi tentang kaedah dan teknik pengajaran yang berkesan. Sekiranya pengajaran guru menarik, atau pelajar tertarik dengan pengajaran guru, maka pelajar pun seronok.
.
4. Apabila pelajar seronok belajar, guru juga semakin seronok mengajar. Letih lelah guru akan terubat apabila pelajar ingin belajar dan menunjukkan keseronokan mereka ketika mengikuti pelajaran. Lazimnya, guru tetap akan seronok menyampaikan pengajaran walaupun ada pelajarnya yang tidak seronok belajar. Guru tetap mengajar. Sekiranya guru tidak mengajar, guru akan dikatakan makan gaji buta atau tidak mempunyai komitmen dalam melaksanakan tugas hakiki mereka. Dalam keadaan tetap melaksanakan tugas walaupun menghadapi pelbagai masalah dari banyak penjuru, guru masih lagi diserang oleh pihak yang tidak berpuas hati.
.
5. Segelintir pelajar sekarang memang tidak seronok apabila disuruh melakukan tugas sebagai pelajar. Mereka seronok apabila kerja sekolah tidak disiapkan. Mereka seronok menghilangkan diri atau datang lewat apabila disuruh menghadiri perhimpunan mingguan dan harian. Masa yang sepatutnya mereka berada di dalam bilik darjah, mereka seronok meronda ke tempat lain. Terdapat juga pelajar yang seronok meninggalkan kawasan sekolah dengan melompat pagar pada waktu persekolahan, dan kemudiannya seronok kembali melompat pagar ke kawasan sekolah. Mereka seronok membiarkan ekor baju terjuih keluar daripada seluar, dan mereka makin seronok apabila cikgu menegur mereka supaya membetulkan keadaan baju itu, mereka mematuhinya sebentar, namun sebaik sahaja guru berlalu, ekor baju itu dijuihkan kembali.
.
6. Dalam situasi ini, sekiranya mahu pelajar demikian terus seronok, guru perlu mengajarkan hal yang dapat menyeronokkan mereka. Yang malangnya, hal yang menyeronokkan segelintir pelajar ini tidak terdapat dalam sukatan pelajaran dan bertentangan dengan disiplin sekolah.
.
7. Pelajar yang tidak seronok belajar ini sukar ditangani. Sekiranya ditegur dan dikenakan tindakan, ada tindakan balas yang dibuat mereka, dan lebih parah apabila tindakan mereka mendapat restu ibu bapa, termasuk ahli masyarakat tertentu. Jika tidak ditegur, gelagat mereka mengganggu emosi guru dan pelajar lain, malahan dengan tidak menegur mereka, guru dianggap telah melanggar etika keguruan. Benarlah, menjadi guru seperti berada di persimpangan yang berbahaya. Ditegur salah, tidak ditegur pun salah.
.
8. Pelajar yang sedemikian juga, lebih seronok berkumpul dengan kumpulan yang sehati sejiwa, melepak di tempat tertentu, dan mengusik orang yang lalu. Mengusik dan mengenakan orang lain ialah keseronokan yang tiada taranya bagi mereka, tetapi keseronokan mereka itu jika terhalang, seronoklah mereka bertindak balas!
.
9. Memang ramai juga pelajar yang ingin belajar dan seronok di sekolah. Golongan inilah yang ingin dididik dengan sempurna oleh guru. Namun demikian, dengan wujudnya golongan yang tidak seronok belajar itu, keseronokan golongan yang seronok belajar akan terjejas. Kerana nila setitik rosak susu sebelanga.
.
10. Oleh hal yang demikian, golongan yang tidak seronok belajar ini sepatutnya tidak dibiarkan berada dalam kawasan sekolah. Biarlah mereka meraikan keseronokan mereka dengan cara mereka di luar sekolah. Kementerian Pelajaran harus membebaskan mereka atau tidak memaksa mereka agar menikmati rasa tidak seronok di sekolah. Jika mereka tidak mahu berhenti sendiri, tidak wajarkah kita berhentikan mereka? Jangan tunggu sehingga sampai satu tahap kritikal apabila guru pula merasakan tidak seronok mengajar!
.

PELAJAR SAINS SESUAI AMBIL MATA PELAJARAN KESUSASTERAAN

KELMARIN, Berita Harian (22 Oktober 2009) melaporkan bahawa Timbalan Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Saifuddin Abdullah mencadangkan agar mata pelajaran Sastera kembali diajarkan di Sekolah Berasrama Penuh (SBP). Menurutnya, pengajaran mata pelajaran itu pernah dilaksanakan di SBP sebelum ini.
.
2. Cadangan tersebut mempunyai asas yang kuat untuk dipertimbangkan oleh Kementerian Pelajaran. Tidak aneh bagi pelajar aliran Sains mengambil mata pelajaran dalam aliran Kemanusiaan. Unsur dalam subjek Sastera sebenarnya memberi banyak imbangan nilai murni kepada pelajar.
.
3. Selama ini, Sastera hanya diambil oleh pelajar aliran Kemanusiaan. Di sekolah harian biasa, banyak sekolah meletakkan mata pelajaran ini diambil oleh pelajar sederhana, malahan terdapat sekolah yang menetapkan subjek ini diambil oleh pelajar kelas belakang atau lemah. Hal sedemikian tidak wajar, malahan tidak tepat. Mata pelajaran Sastera bukan mata pelajaran yang mudah. Pelajar perlu rajin membaca dan harus bijak membuat tafsiran unsur cerita dan unsur sasteranya. Pelajar berpencapaian sederhana, lebih-lebih lagi yang lemah, didapati tidak dapat menghayati cerita dan unsur sastera dengan baik, menyebabkan ramai yang gagal. Pelajar kumpulan ini kurang gemar membaca berbanding dengan pelajar yang cerdik, yang kebanyakannya mengikuti aliran Sains.
.
4. Sekiranya dibenarkan pelajar aliran Sains mengambil Sastera, mata pelajaran ini akan dapat dipopularkan. Guru yang mengajarkan mata pelajaran ini juga seharusnya bukan guru Bahasa Melayu, tetapi sebaik-baiknya guru yang cemerlang atau mengkhusus dalam Sastera ketika di universiti atau semasa mengikuti kursus perguruan. Guru yang tidak mempunyai ilmu kesusasteraan yang tinggi dapat menyebabkan mata pelajaran ini hambar dalam kalangan pelajar. Akibatnya, banyak sekolah sudah melupakan mata pelajaran Sastera di peringkat SPM, dan sudah lama mengetepikannya pada peringkat STPM. Sastera masih hidup secara "kurang bertenaga" di sekolah hanya kerana kewujudan Kompenan Sastera (Komsas) dalam mata pelajaran Bahasa Melayu.
.
5. Banyak nilai murni tersurat dan tersirat dalam karya sastera. Bahasanya yang indah, pengemukaan mesej secara bercerita, pengajaran yang secara tidak langsung, serta menuntut pelajar mencari dasar pemikirannya, merupakan elemen-elemen penting untuk memperkuat daya kreatif pelajar. Oleh itu, sekiranya pelajar Sains mengambil mata pelajaran ini, mereka dapat mengimbangkan diri dengan menggabung jalin fakta dalam Sains dengan keindahan dan seni dalam Sastera. Dengan yang demikian, pelajar ini akan menjadi pelajar yang hebat.
.

BUDAYA MENULIS CATATAN

SEMASA Perhimpunan Mingguan, Ahad, 27 September 2009 lalu, Pengetua Kanan SMK Sultan Omar, Dungun, Encik Abdul Rahman bin Husin menyarankan agar pelajar mempunyai buku catatan dan membawa buku itu ketika menghadiri perhimpunan. Menurutnya, buku catatan sangat penting dibawa ke majlis perhimpunan kerana banyak maklumat dan pandangan dikemukakan oleh guru ketika itu. Menurut beliau lagi, tanpa mencatat maklumat tersebut, kita mungkin terlupa dan tidak dapat dijadikan rujukan.


2. Saranan tersebut wajar diberikan perhatian. Buku catatan harus menjadi rakan akrab kita ke mana-mana sahaja kita pergi, apatah lagi dalam majlis ilmu. Ketika mendengar tazkirah di masjid atau di surau juga, elok bagi kita jika membuat catatan.


3. Dengan adanya buku tersebut, kita tidak terkial-kial mencari cebisan kertas untuk mencatat sesuatu yang mustahak yang tiba-tiba kita dapati, seperti nombor telefon baharu rakan kita, alamat, waktu, dan sebagainya. Individu yang ingin menjadi penulis harus mengamalkan tabiat ini. Bawalah sebuah buku kecil di dalam poket seluar dengan sebatang pen pendek.


4. Budaya mencatat memberi kita banyak faedah. Tanpa catatan, sesuatu maklumat atau peristiwa tidak akan kekal lama dalam perhatian dan ingatan kita, dan tidak diketahui oleh orang terkemudian. Kita dapati, orang Barat dan orang dari negara China pada zaman dahulu, apabila mereka mengembara, mereka tidak lupa untuk mencatat hal yang mereka lihat dan alami. Catatan mereka kemudiannya menjadi bahan rujukan atau jurnal yang sangat berguna pada kemudian hari. Hal mengenai Asia Tenggara, termasuk hal negara kita sendiri, umpamanya, diketahui melalui beberapa buah jurnal atau buku catatan daripada orang-orang berkenaan. I-Tsing, umpamanya, mencatat hal bahasa yang digunakan oleh orang-orang di Nusantara pada abad ke-6 Masihi. Catatannya itu kini digunakan untuk mengkaji bahasa dan nama awal negeri dan pulau di Nusantara. Saya sangat yakin bahawa kita tidak mengetahui sejarah nenek moyang kita sekiranya tiada catatan yang ditinggalkan oleh golongan pengembara tersebut.


5. Pelajar yang baik dalam karangan lazimnya terdiri daripada pelajar yang suka menulis catatan. Dengan menulis catatan harian atau diari, misalnya, membolehkan pelajar menguasai cara memperluas ayat dan maklumat. Penulis kreatif yang terkenal pada hari ini juga kebanyakannya orang yang suka menulis catatan harian, malahan catatan itu menjadi bahan rujukan yang amat berguna bagi mereka untuk menggarap karya


6. Anda boleh memulakan tabiat suka mencatat sesuatu ini dengan menulis diari. Paksa diri anda menulis catatan pada setiap hari, sekurang-kurangnya lima atau enam ayat. Catatlah apa-apa yang menarik perhatian anda pada hari itu, seperti peristiwa yang anda lihat, hal yang terjadi ke atas diri anda sendiri, tayangan menarik di televisyen, dan sebagainya. Dengan cara demikian, selain semata-mata mencatat sesuatu, secara tidak langsung anda mengasah minda anda untuk memberi ulasan atau pandangan. Kalau anda mampu menulis sehalaman pada setiap hari, anda memang hebat!
.

BERBICARALAH DENGAN SOPAN...

BERBUDI bahasa bermaksud berbahasa dan bertingkah laku dengan sopan. Pada masa dahulu, budi bahasa menjadi syarat atau kriteria penting dalam pemilihan sesuatu, termasuk dalam hal memilih menantu, kerana berbudi bahasa menjadi lambang positif dan ketulusan seseorang.


2. Manifestasi kepentingan budi bahasa terlihat dalam penggunaan frasa yang dikenali sebagai kesantunan berbahasa. Misalnya, frasa “buang air” digunakan untuk menggantikan perkataan “berak” atau “kencing” sebagai tanda kehalusan. Penggunaan bentuk ‘berlapik’ tersebut dapat mengelakkan rasa tersinggung dan jijik. Demikian juga rangkai kata “meninggal dunia” atau “pulang ke rahmatullah” digunakan bagi menggantikan “mati”. Perempuan yang sedang mengandung juga diberi perkataan lain, “berbadan dua”, sedangkan perkataan “mengandung” itu tidaklah kasar atau memalukan seseorang sekiranya hal itu terjadi dengan keadaan yang sepatutnya.


3. Nenek moyang kita dahulu mencipta peribahasa untuk tujuan yang sama. Peribahasa dapat melembutkan bicara walaupun maknanya kadang-kadang keras. Contohnya, “melepaskan anjing tersepit” ditujukan kepada orang yang tidak mengenang jasa orang yang pernah menolongnya. Selain itu, “kaki bangku” dikiaskan kepada seseorang yang tidak tahu bermain bola. Sekiranya hal itu dikatakan terus-terang kepada orang itu, pasti dia akan malu dan marah.


4. Oleh sebab itu, kita hendaklah sentiasa berbahasa dengan sopan. Secara amnya, kebanyakan kita sudah tersasar daripada budi bahasa. Apabila bercakap, segelintir remaja, kebanyakannya pelajar, gemar menggunakan perkataan “bodoh” dan “gila” kepada rakan. Walaupun penggunaan perkataan sedemikian sudah biasa bagi pihak tersebut, dan masing-masing tidak ambil hati, penggunaan tersebut tidak wajar diamalkan. Hal yang demikianlah memaksa kerajaan menjalankan Kempen Berbudi Bahasa dan Nilai Murni pada tahun 2005.
.

UNSUR BAHASA ASING DALAM BAHASA MELAYU

UNSUR asing dalam bahasa Melayu wujud melalui proses pengambilan atau peminjaman daripada bahasa-bahasa lain, iaitu bahasa yang lebih maju dalam tamadun yang lebih tinggi. Hal demikian terjadi apabila berlaku pertembungan dengan tamadun tersebut.

BAHASA MELAYU MODEN - PERANCANGAN

SATU daripada ciri utama bahasa Melayu moden ialah bahasa itu memiliki pelbagai laras, jauh lebih banyak daripada laras yang terdapat dalam bahasa Melayu klasik. Wujudnya banyak laras itu, selain disebabkan perkembangan bahasa, turut ada kaitan dengan perancangan yang dijalankan.

BAHASA MELAYU MODEN - SUMBANGAN TOKOH & PERTUBUHAN

USAHA meninggikan martabat bahasa Melayu dijalankan oleh beberapa individu dan pertubuhan tertentu. Hal ini dibantu oleh perkembangan kesusasteraan Melayu yang sangat menyerlah, diterajui oleh cerdik pandai lulusan sekolah Melayu dan Arab.

BAHASA MELAYU MODEN - PERANANNYA

SEMENJAK berkembangnya bahasa Melayu klasik (abad ke-14 hingga abad ke-17), bahasa Melayu telah memainkan peranan yang sangat penting, iaitu bahasa perhubungan. Pada masa itu, setiap orang yang datang ke Nusantara, perlu mengetahui bahasa Melayu untuk berhubung dengan masyarakat Nusantara, sama ada dalam urusan perdagangan, keagamaan, atau hubungan sosial yang lain. Hal itu berlaku demikian kerana orang Melayu pada masa itu tidak menguasai atau memahami bahasa lain. Dengan hal yang sedemikian, bahasa Melayu berfungsi sebagai lingua franca, iaitu bahasa perantaraan bagi dua budaya atau kaum yang berbeza.

PAHAT PPSMI MASIH BERBUNYI

HAL PPSMI belum berakhir walaupun Kementerian Pelajaran sudah memuktamadkan bahawa program itu akan dimansuhkan pada tahun 2012. Setelah perjuangan golongan yang memperjuangkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan berjaya, dan mendapat sokongan, tidak kurang jumlah yang membantah keputusan kerajaan itu.


Perhatikan antara pendapat yang membantah pemansuhan PPSMI yang dikutip daripada ruangan KOMEN BH melalui SMS pada minggu lalu.
 • ...anak-anak Melayu akan dipandang teruk. PPSMI tak patut dihapuskan. Percayalah berikan anak-anak belajar BI akan menjadi anak-anak yang berilmu global... – (FEROLA)
 • Pembatalan PPSMI satu langkah kurang bijak. Perlu berani menerima cabaran. Produk program tidak akan datang sekelip mata. Perlu masa untuk melihat kemajuan ... (GURUMELAYUTESL)
 • Kaum lain belajar BI ok saja. Tapi apabila kaum Melayu disuruh belajar BI, sibuk cari alasan tak mau belajar. Kononnya hilang jati dirilah. – (AMR92)
 • PPSMI tak perlu dimansuhkan. Cara ini langsung tak berkesan kerana pengajaran di peringkat tinggi juga dalam BI. Kenapa mahu membebankan pelajar yang menuntut. Jangan jadikan kami mangsa! – (ARYKASYA)
Yang berikut pula antara pendapat daripada pihak yang menyokong pemansuhan tersebut.
 • Kepada yang menentang pemansuhan PPSMI, fahamilah bahawa yang sakit tenat adalah subjek Bahasa Ingeris, oleh itu guru Bahasa Inggeris adalah orang yang pakar untuk memulihkannya... – (YAYA09)
 • Apa nak dipertikaikan lagi pemansuhan PPSMI, sepatutnya kita fikirkan strategi untuk penambahbaikan dan meningkatkan penggunaan BI dan BM... – (ODAH58)
 • Terima kasih kepada kerajaan kerana memansuhkan PPSMI. Tapi mengapa harus tunggu 2012? Sepatutnya 2010. Dulu PPSMI diumumkan, terus dilaksanakan tanpa kajian. – (JGNDOKLOGLAQ)
Pemansuhan itu sebenarnya memberi banyak kebaikan daripada keburukan kepada anak bangsa. Kegagalan program itu, seperti fakta yang diumumkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, Timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri Pelajaran, disebabkan program itu bukan kaedah yang betul. Bukan semua pelajar mampu mengikutinya dalam bahasa Inggeris. Kalau sekolah di bandar, kemungkinan ramai pelajar yang dapat menguasainya, tetapi bagi sekolah di luar bandar, dapat dihitung dengan jari pelajar yang dapat berbuat demikian. Masalah yang timbul ialah mereka bukan hendak belajar bahasa Inggeris, tetapi mahu belajar Sains dan Matematik.


Ramai sekali pemimpin politik dan pemimpin negara serta yang telah berjaya dalam pelbagai bidang, datangnya daripada pengajaran Sains dan Matematik dalam bahasa kebangsaan. Kebanyakan mereka menguasai bahasa Inggeris apabila berada di universiti, walaupun di universiti itu sendiri pengajarannya dalam bahasa Melayu.


Dalam beberapa persidangan, apabila ditanya tentang bahasa, mantan Perdana Menteri keempat, Tun Dr. Mahathir, orang yang memperkenalkan PPSMI, kerap menyebut bahawa ilmu lebih mudah diperoleh daripada bahasa yang menjadi sumber ilmu itu. Maksudnya, untuk memperoleh ilmu daripada tamadun Barat, kita harus mengambilnya melalui bahasa tamadun tersebut. Beliau selalu memberi contoh bahawa orang Barat mendapat ilmu daripada tamadun Arab dan Islam. Menurutnya, untuk mendapat ilmu itu, orang Barat membuat rujukan daripada bahan yang menggunakan bahasa Arab.


Pendapat Tun Dr. Mahathir itu betul, tetapi tidak sepenuhnya. Pada awalnya, memanglah cendekiawan Barat mengambil ilmu orang Arab dan Islam itu daripada bahasa Arab, kerana mereka merujuk buku yang menggunakan bahasa Arab. Namun, hakikatnya beberapa orang cendekia itu sahaja yang berbuat begitu. Mereka menterjemahkan dapatan mereka ke dalam bahasa Inggeris atau bahasa Barat lain, dan digunakan oleh warga masing-masing. Oleh itu, masyarakat Barat sebenarnya membuat rujukan dalam bahasa mereka sendiri. Berapa ramaikah orang Barat yang dapat membaca dalam bahasa Arab?


Dengan hal yang demikian, ilmu lebih mudah diperoleh dengan menggunakan bahasa sendiri, kerana pemilik bahasa akan lebih memahami hal ehwal bahasanya. Jelasnya, bahasa Inggeris hanyalah sumber ilmu utama, tetapi ilmu dapat diperoleh juga melalui bahasa sendiri sekiranya ilmu itu diterjemah ke dalam bahasa sendiri. Di sinilah Institut Terjemahan Negara Malaysia dan Dewan Bahasa dan Pustaka memainkan peranan yang penting. Kedua-dua badan itu pula seharusnya mendapat kerjasama daripada cendekiawan yang ramai di universiti dan pusat-pusat penyelidikan untuk menterjemah bahan daripada bahasa asing serta menghasilkan bahan dalam bahasa Melayu.


Di samping menggunakan bahasa Melayu untuk menimba ilmu, seharusnya bahasa Inggeris dikuasai untuk menambah pengetahuan dan dapat berhubung dengan warga dari luar negara dengan berkesan. Untuk menguasai bahasa Inggeris inilah kita harus belajar bahasa Inggeris. Didapati ramai pelajar kita yang belajar di luar negara dapat menguasai bahasa negara berkenaan hanya dalam beberapa ketika walaupun di negara sendiri mereka lebih terdedah kepada penggunaan bahasa Melayu.


Untuk menjadi baik, kita harus berada dalam kalangan orang baik. Oleh itu, untuk menguasai bahasa Arab, kita patut berada dalam kalangan orang Arab, dan bercakap dengan menggunakan bahasa Arab. Demikian juga halnya dengan bahasa Inggeris. Pelajar di sekolah-sekolah bandar yang fasih berbahasa Inggeris kebanyakannya datang daripada keluarga yang tidak lekang daripada menggunakan bahasa itu dalam perhubungan seharian mereka. Itulah kelebihan mereka. Namun, adakah mereka juga menggunakan bahasa Melayu dengan betul? Jika demikian, alhamdulillah. Jika sebaliknya, itulah yang ditakuti tentang PPSMI ini!
.

Sewajarnya...

banner

Khidmat Nasihat & Pedoman Bahasa - www.dbp.gov.my

banner

KONGSI BAHAN

Sekiranya anda berminat untuk berkongsi bahan, sila kirim melalui e-mel: saimimsalleh@gmail.com, atau imi6911683@yahoo.com.

Kesudian anda sangat dihargai.

MAKALAH PENULIS LAIN

MAAF dipohon daripada penulis dan penerbit makalah yang digunakan dalam laman ini tanpa kebenaran. Sekiranya penulis dan penerbitnya tidak mahu makalah tersebut terus digunakan, sila maklumi melalui e-mel: smsmsalleh@gmail.com.

Setinggi-tinggi terima kasih kepada yang membenarkan karya disebarkan untuk manfaat anak-anak watan kita.

DENGAN NAMA ALLAH

YANG BERSAMA DENGAN KITA

 
Reka bentuk asal:Free WordPress Themes | Dijadikan Blogger oleh Lasantha - Premium Blogger Themes | Hot Sonakshi Sinha, Terima kasih.